Topic

Content with Topic Grynieji pinigai .

F.06.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų...

F.06.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1B-373 „Dėl Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš...

F.06.02

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 96-2658)

F.06.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1B-372 „Dėl Iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos...

F.06.01

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335)