Topic

Content with Topic Tarptautinės sankcijos; strateginės prekės; kariniai ir slapti kroviniai .

F.03.02

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261)

F.03.07

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir...

F.03.04

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklių ir Strateginių prekių...

F.03.03

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 68-2369)

F.03.14

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1B-269 „Dėl įvežamų ir išvežamų ginklų ir šaudmenų muitinio įforminimo“ (Žin.,...

F.03.13

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1200 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto...

F.03.12

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1B-1169 „Dėl Slaptų krovinių gabenimo į Lietuvos Respublikos...

F.03.11

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1B-319 „Dėl Nacionalinių dokumentų ir įrašų kodų sąrašų...

F.03.10

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr....

F.03.09

Resolution No 1332 of the Government of the Republic of Lithuania of 27 October 2004 “On the approval of the Rules on the implementation in the Republic of Lithuania of Council Regulation (EEC)...

F.03.08

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-297 (Žin., 2004, Nr. 122-4471; 2006, Nr. 81-3216; 2007, Nr. 74-2960; 2009, Nr. 76-3155)

F.03.05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ (Žin., 2011, Nr. 77-3747)

F.03.06

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 1-4)

F.03.01

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2004, Nr. 73-2532; 2011, Nr. 128-6052)