Topic

Content with Topic VLS .

F.02.01

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1B-688 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės...

Apie Vieno langelio informacinę sistemą

Apie Vieno langelio informacinę sistemą   Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais – Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio...

G.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. Nr. 1B-484 „Dėl Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos...

F.03.02

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261)

G.03

Žiūrėti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų...

F.06.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų...

F.06.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1B-373 „Dėl Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš...

F.06.02

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 96-2658)

F.05.02

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų...

F.04.03

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 , nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos...

F.03.07

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir...

F.03.04

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklių ir Strateginių prekių...

F.03.03

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 68-2369)

F.02.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1B-393 „Dėl Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir...

G.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1B-319 „Dėl Nacionalinių dokumentų ir įrašų kodų sąrašų...