Topic
Back

G.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. Nr. 1B-484 „Dėl Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4796)