Topic
Back

G.03

Žiūrėti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 129-6516)

Nuorodas į konkretų teisės aktą, nustatantį konkrečią tarifinio reguliavimo priemonę, galima rasti ES ir LR integruotose tarifuose elektroninėje erdvėje nurodytais adresais: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt arba http://litarweb.cust.lt/taric/web/main_LT