Topic
Back

G.02

Žiūrėti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 1B-561 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų sąrašo patvirtinimo ir Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo“ (Žin., 2013, Nr. 90-4495)