Topic
Back

G.01

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 38-1434; 2010, Nr. 158-8077; 2011, Nr. 158-7499)