Topic
Back

F.06.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų Grynųjų pinigų deklaracijos blanko formai bei Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-146; 2007, Nr. 30-1130; 2011,  Nr. 83-4070)