Topic
Back

F.05.04

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas
Nr. ĮV-444
„Dėl Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) formos, Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) spausdinimo reikalavimų, Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos bendrijos teritorijos) pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolės pagal leidimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-54)