Topic
Back

F.05.02

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti kultūros vertybių apsaugos departamento prie kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6031)