Topic
Back

F.03.14

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1B-269 „Dėl įvežamų ir išvežamų ginklų ir šaudmenų muitinio įforminimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1690, Nr. 60-2166)