Topic
Back

F.03.13

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1200 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto apsaugos ministerijos, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko ir valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir iš jos kaip slapti kroviniai, sąrašo ir Slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 188-7046)