Topic
Back

F.03.12

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1B-1169 „Dėl Slaptų krovinių gabenimo į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir iš jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 186-6949)