Topic
Back

F.03.11

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1B-319 „Dėl Nacionalinių dokumentų ir įrašų kodų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2879; 2010, Nr. 113-5811, Nr. 142-7330; 2011, Nr. 105-4975; 2013, Nr. 17-880)