Topic
Back

F.03.10

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 77-3213; 2010, Nr. 70-3528)