Topic
Back

F.03.04

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklių ir Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4305)