Topic
Back

F.03.02

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002,
Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261)