Topic
Back

F.02.09

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1B-495 „Dėl Reikalavimų eksportuotojo, pageidaujančio suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsai be kaulų, už kurią mokamos grąžinamosios išmokos, taikyti muitinio sandėliavimo procedūrą, kompiuterinei duomenų bazei patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3177)