Topic
Back

F.02.08

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl Muitinio sandėliavimo procedūros taikymo eksportuojamai suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsai be kaulų, už kurią mokamos grąžinamosios išmokos, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 57-2215)