Topic
Back

F.02.07

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1B-740 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų vieneto vidutinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 125-4526)