Topic
Back

F.02.06

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1B-48 „Dėl Supaprastinto deklaravimo procedūros taikymo kai kuriems eksportuojamiems žemės ūkio produktams, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-573)