Topic
Back

F.02.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 1B-706 „Dėl Pagrindinių žemės ūkio produktų deklaravimo muitinei, kai eksportuojamos prekės, neįrašytos į Europos Bendrijos steigimo sutarties (Romos sutarties) I priedą, bei receptūrų registravimo teritorinėje muitinėje instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 112-4199)