Topic
Back

F.02.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-436 „Dėl Pagrindinių žemės ūkio produktų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2622)