Topic
Back

F.02.01

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1B-688 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemones, vykdymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 149-6705)