Topic
Back

F.02.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1B-393 „Dėl Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir muitinio įforminimo eksportuojant žemės ūkio produktus instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 62-2234; 2010, Nr. 101-5237)