Topic
Back

Apie Vieno langelio informacinę sistemą

Apie Vieno langelio informacinę sistemą

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais – Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir valstybės įmone Registrų centras įgyvendino projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“, kurio tikslas – sukurti Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje.

 

  „Vieno langelio“ principo taikymas apima informacijos ir dokumentų pateikimą, Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų išdavimą bei informacijos apie formalumų atlikimo tvarką pateikimą Vieno langelio informacinės sistemos priemonėmis.

 

  Naudojantis Vieno langelio informacine sistema, ekonominių operacijų vykdytojai turi galimybę kreiptis į Muitinės departamentą bei Nacionalinę mokėjimo agentūrą, Kultūros paveldo departamentą ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pateikdami prašymą išduoti leidimą, licenciją ar sertifikatą, kurių reikia muitinės deklaracijai pateikti ir įforminti, gauti informaciją apie šių prašymų nagrinėjimo būseną, susirasti informaciją apie jiems išduotus leidimus, licencijas ar sertifikatus, gauti informaciją apie pateiktų muitinės deklaracijų forminimo eigą. Ekonominių operacijų vykdytojai turi galimybę naudodamiesi Vieno langelio informacine sistema atlikti jiems išduotų leidimų, licencijų ar sertifikatų paiešką, kurie kaupiami Valstybės įmonės Registrų centras tvarkomoje Leidimų informacinėje sistemoje.

 

  Dalis Vieno langelio informacinės sistemos teikiamų paslaugų yra prieinamos viešai (galimybė patikrinti Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prašymų, leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų galiojimą ar statusą), kita su asmens informacija susijusių paslaugų dalis pasiekiama tik registruotiems naudotojams. Prisijungti prie Vieno langelio informacinės sistemos portalo galima dviem būdais: naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos teikiama identifikavimo paslauga arba naudojantis skaitmeniniu naudotojo sertifikatu, sugeneruotu registruojant naudotoją Lietuvos muitinės sistemose.