Eksporto licencijų AGREX ir importo licencijų AGRIM išdavimas ir administravimas perkeliamas į elektroninę erdvę

        Įgyvendinus projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „Vieno langelio“ principą elektroninė paslauga, kurio tikslas – sukurti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje, nuo šių metų balandžio 12 d. eksporto licencijos AGREX bei importo licencijos AGRIM išduodamos ir administruojamos elektroninėmis priemonėmis.

          Detalesnę informaciją apie elektroninių paraiškų teikimą eksporto licencijoms AGREX bei importo licencijoms AGRIM gauti galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros saityne www.nma.lt.

         Nuo šių metų balandžio 12 d. pradėjo veikti Duomenų mainų tarp Muitinės departamento ir Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų sąsaja. Duomenų mainai užtikrina informacijos apie deklaruojamas prekes ir duomenų, pateiktų eksporto licencijose AGREX bei importo licencijose AGRIM patikrą, ekonominės veiklos vykdytojui eksportuojant ar importuojant Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) priežiūrai priklausančias prekes bei informuoja Agentūrą apie deklaracijos įforminimo eigą, prekių išleidimą (neišleidimą), muitinės procedūrų užbaigimą (eksporto fakto nustatymą), deklaracijų pripažinimą negaliojančiomis. Muitinės departamento valdoma Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS) yra susieta su Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) valdoma Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo sistema (toliau – IEAIS) per MDAS – IEAIS sąsają. MDAS įformintos eksporto ir importo deklaracijos pateikiamos IEAIS kryžminei duomenų patikrai. MDAS deklaracijų įforminimo procesas tęsiamas tik gavus teigiamus deklaracijos patikros rezultatus iš IEAIS.

          Detalesnę informaciją apie tuos atvejus, kai deklaruojant NMA priežiūrai priklausančias prekes pateikiama ne Lietuvos Respublikoje išduota eksporto licencija AGREX arba importo licencija AGRIM, galima rasti Lietuvos Respublikos muitinės saityne http://www.lrmuitine.lt/web/guest/794.